نوشته‌ها

نماد زین در دفینه یابی و گنج یابی

نماد زین در دفینه یابی و گنج یابی چیست؟ نماد زین معمولا به چهار نظریه استوار است و اندازه نشانه زین معمولا یک سنگ به اندازه خود زین واقعی است.   نظریه اول : به نشانه زین سوار شو و به جلویت نگاه کن ، تخته سنگ بلندی خواهی دید بالای…

نماد آهو (غزال) یا گوزن در گنج یابی

 نماد آهو (غزال) یا گوزن در گنج یابی و دفینه یابی نظر اول نماد آهو  (غزال) یا گوزن در گنج یابی در طول تاریخ همیشه آهو نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته است. آهو با شاخ هایش شناخته می شود. این نشانه به یک مخزن یا پناهگاه اشاره دارد. …

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نماد انسان اگر بر روی تخته سنگ باشد و در دستش علوفه، رعد و برق، و امثال این باشد ، و دامن داشته همچنین ریش داشته باشد ، به معنای خدای هیتی ها می باشد. نشان دفینه نمی باشد.   ن…