فلزیاب تصویری گلکسی Galaxy h1

فلزیاب تصویری گلکسی Galaxy h1

توضیحات تکمیلی : فلزیاب تصویری گلکسی Galaxy h1 در فلزیاب تصویری آنتنی گلکسی اچ 1 galaxy h تصویرگیری مستقیم با خود سیستم و کوئل الکترونیکی لیزری انجام میگیرد. سیستم آنتنی بصور…
ماسک تله مرگ در گنج یابی و دفینه یابی

ماسک تله مرگ در گنج یابی و دفینه یابی

تله ماسک مرگ در گنج یابی و دفینه یابی به چه شکلی هست تله ماسک مرگ ،  در عکس ، به تخته سنگ با دقت نگاه کنیم، آن را با تخته سنگ های دیگر موجود در عکس مقایسه کنیم، آیا تفاوتهایی روی آن، نظر شما را جلب نمی کند؟ بار دیگر نگاه کنید، طرف جلوی تخته…
فلزیاب تصویری بلندر

فلزیاب تصویری بلندر Belender

توضیحات تکمیلی : فلزیاب تصویری بلندر تصویرگیری مستقیم با خود سیستم و کوئل الکترونیکی لیزری انجام میگیرد. سیستم آنتنی بصورت بیسیم و مجزا قابلیت اضاف نمودن و نصب برروی سیستم را داراست. با تک آنتن میتوان شعاع زنی…
فلزیاب تصویری گلگسی

فلزیاب تصویری گلگسی Galexy h2

توضیحات تکمیلی : فلزیاب تصویری گلگسی Galexy h2 در فلزیاب تصویری و آنتنی گلکسی اچ 2 galaxy h تصویرگیری مستقیم با خود سیستم و کوئل الکترونیکی لیزری انجام میگیرد. س…
فلزیاب تصویری گلکسی

فلزیاب تصویری گلکسی Galexy h5

توضیحات فلزیاب تصویری گلکسی : فلزیاب تصویری گلکسی ایکس5 galaxy تصویرگیری مستقیم با خود سیستم و کوئل الکترونیکی لیزری انجام میگیرد. سیستم آنتنی بصورت بیسیم و مج…
فلزیاب کوریل

فلزیاب کوریل Coril

تنظیمات مداری : فلزیاب کوریل : بنابر جدول وی دی ای اسکال میباشد و با تعیین کد مربوط به هر هدف یا فلز مورد نظر میتوان آن هدف یا فلز را بصورت مجزا از سایر منابع تشخیص داده و جداسازی نمود. …
نشانه اسب و اسب سوار در گنج یابی

نشانه اسب و اسب سوار در گنج یابی

نشانه اسب و اسب سوار در گنج یابی و دفینه یابی گمانه اول در مورد نشانه اسب و اسب سوار نشانه اسب و سوار قسمت های نگاه سوار ، نگاه اسب و جهت شنل اسب سوار مهم است ، در مسیر باید به دنبال نشانه سنگ زین برگردید گنج در زیر آن است . در ص…
فلزیاب کوئلی مَگرام

فلزیاب کوئلی مگرام Magram

توضیحات تکمیلی فلزیاب کوئلی مگرام : فلزیاب کوئلی مگرام magram یا سیستم های مگنتومتر یا مگنت از دسته سیستم های مغناطیسی در اصل مغناطیس سنج میباشند و عملیات تشخیص مغناطیس را در تغیی…
فلزیاب آنتنی گرس Grace

فلزیاب آنتنی گرس Grace

توضیحات تکمیلی : فلزیاب آنتنی گرس با تک آنتن میتوان شعاع زنی و نقطه زنی نموده و با جفت آنتن اضاف میتوان یکسری عملیات های مربوط به جفت آنتن را به انجام رسانید. دسته آنتن بی سیم اضافه برای عملیا…
زنجیر در گنج یابی و دفینه یابی

زنجیر در گنج یابی و دفینه یابی

زنجیر در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست زنجیر در گنج یابی و دفینه یابی ؛ این نشانه باید از سمت زنجیری که ، متفاوت است شروع به جستجو کنیم . یکی از نقاطی که در نشانه زنجیر باید به آن دقت شود ، تعداد حلقه های زنجیر است . آسان فلزیاب …