نوشته‌ها

رنگ تپه های باستانی

رنگ تپه های باستانی و دلیل متفاوت بودن آن

رنگ تپه های باستانی رنگ تپه های باستانی تپه ها دارای اسرار بسیاری درون خودشان هستند مثل یک جامعه بسیار کوچک در میان خاک که دارای قانون و رمز و راز بسیاری هستند تقریبا میشود گفت این تپه ها شناسنامه های آن کشوری هستند که در آن وجود دارند. …