نوشته‌ها

نماد زین در دفینه یابی و گنج یابی

نماد زین در دفینه یابی و گنج یابی چیست؟ نماد زین معمولا به چهار نظریه استوار است و اندازه نشانه زین معمولا یک سنگ به اندازه خود زین واقعی است.   نظریه اول : به نشانه زین سوار شو و به جلویت نگاه کن ، تخته سنگ بلندی خواهی دید بالای…