نوشته‌ها

نماد گرگ در دفینه یابی و گنج یابی

معنی و مفهوم نماد سنگ گرگ در دفینه یابی و گنج یابی نماد گرگ یا علامت سنگ گرگ به این صورت است که گرگ یک حیوان خطرناک و وحشی بوده پس به تاکید دفینه ی گرگ یک دفینه پر رمز و راز می باشد و بوی مرگ میدهد.   نماد گرگ را وقتی پیدا کردید با…